Kunnalliset ilmoitukset

29.01.2018

Julkipanolista 29.01.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§5
Myönnetty
18-0012-R
Palo, 145-419-0001-0261
Asematie 2, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen Työväenyhdistys ry
Rakennuslupa
Liikehuoneiston muutos asuinhuoneistoksi
        
§6
Myönnetty
18-0013-RJ
Peurala, 145-423-0001-0464
Rakennusluvan jatkoaika

§7
Myönnetty
18-0014-RJ
Kirkonkylä, 145-410-0054-0206
Pappilantie 2, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen kunta
Rakennusluvan jatkoaika

§8
Myönnetty
18-0010-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0764
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä
        
§9
Myönnetty
18-0011-R
Kirkonkylä, 145-410-0037-0005
Rakennuslupa
Asuin- ja talousrakennuksen laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 13.02.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350