Kunnalliset ilmoitukset

30.01.2018

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Lukuvuoden 2018-2019 koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018. Lähimpään kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti Wilmassa ajalla 1.-25.2.2018 niillä Wilma-tunnuksilla, jotka ovat
olleet lapsen esiopetuksesta alkaen: https://ilmajoki.inschool.fi/

Lisätietoja: Helena Soini, puh. 044-4191 284, helena.soini@ilmajoki.fi.
Peruskouluun ilmoittautuminen
Poikkeava haku kouluun
Kuljetushakemuslomake   

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-ohjelmassa ajalla 1.-25.2.2018 osoitteessa: https://ilmajoki.inschool.fi/
Vuonna 2012 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska
sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan. Tarvittaessa varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi täytetään sähköinen hakemus.

Lisätietoja: 
www.ilmajoki.fi/ajankohtaista, nykyisistä esiopetuspaikoista, tai Helena Soini, puh. 044-4191 284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi.
Esiopetukseen ilmoittautuminen (ohje)
Hakulomake 

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA/TAI ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen (1. ja 2.) vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille vuosiluokilla 3.-9., 
jos he kuuluvat kehitysvammalakiin perustuvan erityishuolto-ohjelman piiriin. Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan järjestämiseksi ja ryhmän muodostumiseksi on
vähintään yhdeksällä (9) lapsella oltava syyslukukauden alusta alkaen jatkuva ja säännöllinen aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve.

Toimintaan haetaan niillä Wilma-tunnuksilla, jotka ovat olleet lapsen esiopetuksesta alkaen ajalla 1.-25.2.2018 ensisijaisesti internetin kautta
Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/

Lisätietoja: 
sivistystoimisto@ilmajoki.fi tai puh. 044-4191 488 / koordinaattori.
Hakuohje           
Hakemus apiptoimintaan

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 
Vapautuvat varhaiskasvatuspaikat julistetaan haettavaksi elokuussa 2018 alkavaa toimintakautta varten. Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti
kunnan Internet-sivujen kautta (varhaiskasvatus/sähköinen asiointi). Sähköinen varhaiskasvatushakemus on palautettava 25.2.2018 mennessä, mikäli lapsi/esikoululainen
tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa syksystä 2018 alkaen. eAsiointipalvelu löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta: http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=1037 
L
isätietoja:  
Erja Vainionpää, puh: 044 4191 736
Saija Keski-Heikkilä, puh. 044 4191 714

______________________

Huom. Nopankylän kouluun ja esiopetukseen voi ilmoittautua, vaikka Nopankylän koulun jatkoa käsitellään kevätkaudella 2018. Asiaa koskevista kunnanhallituksen ja -valtuuston
mahdollisista päätöksistä tiedotetaan kunnan internet-sivuilla kohdassa Ajankohtaista http://www.ilmajoki.fi/ajankohtaista/ sekä ko. toimielinten pöytäkirjoissa. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.1.2018