Kunnalliset ilmoitukset

05.02.2018

Julkipanolista 05.02.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.02.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§10
Myönnetty
18-0015-R
Lahti, 145-414-0013-0001
Rakennuslupa
Varaston käyttötarkoituksen muutos

§11
Myönnetty
18-0016-T
Lahti, 145-414-0002-0307
Saarimaantie 84, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

§12
Myönnetty
18-0019-R
Palo, 145-419-0007-0296
Rakennuslupa
Omakotitalo

§13
Myönnetty
18-0020-T
Peurala, 145-423-0016-0000
Vaasantie 1077, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

§14
Myönnetty
18-0021-T
Kokkola, 145-411-0010-0262
Tuohistonkuja 543, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

§15
Myönnetty
18-0023-RM
Kokkola, 145-411-0010-0200
Rakennusluvan muutos
Asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumis- ja majoitustilaksi sekä talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumistilaksi


Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 20.02.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350