Kunnalliset ilmoitukset

08.02.2018

J.K.Knuuttila Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen lihanautakasvattamon, katetun lantalan ja katetun laakasiilon sekä lietesäiliön rakentamiseksi tilalla RNo 12:154 Ilmajoen Peltoniemen kylässä, os. Munakantie 157. Suunnitellun lihanautakasvattamon kerrosala on 3107 m² ja katetun lantalan tilavuus 10370 m³.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17 Ilmajoki, 8.2. - 22.2.2018 välisenä aikana (virka-aika 9.00 - 15.00).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteella Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Niiden tulee olla saapuneena viimeistään 22.2.2018 klo 15 mennessä.

Ilmajoella 8.2.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA