Kunnalliset ilmoitukset

14.03.2018

Ilmajoen kunnassa on haettavana 1.8.2018 alkaen
Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin (052) virka.
Viran alkusijoituspaikka on Jaakko Ilkan yläkoulu.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja kykyä yhdessä tekemiseen, kuten myös perehtyneisyyttä uuden opetussuunnitelman perusteisiin. Työhön valittavalta odotamme vankkaa pedagogista osaamista ja innostunutta otetta niin oppimisen kuin kasvunkin tukemisessa. Arvostamme hyvää tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttötaitoa. Kokemus informaatioteknologian opetuksesta ja hyvät IT-taidot hakijalle eduksi.
Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 172716). (Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistysosasto, Ilkantie 18, 60800 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta). Hakuaika päättyy 4.4.2018 klo 12:00. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Yhteystiedot
Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousu, puh. 044-4191 412 tai ari.rousu@ilmajoki.fi