Kunnalliset ilmoitukset

09.04.2018

Julkipanolista 09.04.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

34§
Myönnetty
18-0053-T
Kirkonkylä, 145-410-0008-0197
Visaharjuntie 38, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

35§
Myönnetty
18-0029-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0944
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

36§
Myönnetty
18-0042-T
Kirkonkylä, 145-410-0094-0000
Kauppilantie 1009, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

37§
Myönnetty
18-0048-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0784
Rakennuslupa
Pihasauna sekä autotallin käyttötarkoituksen muutos

38§
Myönnetty
18-0050-T
Jouppila, 145-406-0006-0113
Jouppila, 145-406-0006-0116
Toimenpidelupa
Tuhkan varastointialue sekä hakkeen ja kierrätyspuun varastointi- ja hakettamisalue
        
39§
Myönnetty
18-0054-R
Kirkonkylä, 145-410-0054-0109
Pajatie 5, 60800 ILMAJOKI
Lähdesmäki Invest Oy
Rakennuslupa
Opiskelija-asuntolarakennusten (4 kpl) käyttötarkoituksen muutos asuinrivitaloiksi

40§
Myönnetty
18-0055-R
Röyskölä, 145-426-0003-0191
Rakennuslupa
Kuivikevarasto

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 24.04.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350