Kunnalliset ilmoitukset

23.04.2018

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Ilmajoen kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 145-410-8-151 (tilan nimi: Jussinhauta) koskien asianosaisille varataan tilaisuus 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asia: Caruna Oy:n MRL 161 §:n mukainen hakemus sähköjohdon maakaapelointiin kiinteistöllä 145-410-8-151, joka sijaitsee Ilmajoen kunnassa Vaasantien ja Ampumaradantien risteysalueella.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä kuulutus on julkaistu Virallisessa lehdessä.

Tiedoksiantoilmoitus on julkaistu samaan aikaan myös Ilmajoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Ilmajoki-lehdessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 23.4.- 30.5.2018 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja selitykset tulee toimittaa osoitteeseen Ilmajoen kunta / ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
puh. 044-4191349
satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi