Kunnalliset ilmoitukset

11.05.2018

Julkipanolista 11.05.2018
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.05.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

44§
Myönnetty
18-0060-R
Peltoniemi, 145-421-0012-0154
Munakantie 157, 60450 MUNAKKA
J.K.Knuuttila Oy
Rakennuslupa
Lihanautakasvattamo, varasto-/pesuhalli, katettu laakasiilo, katettu lantala ja pesuvesisäiliö

45§
Myönnetty
18-0083-R
Palo, 145-419-0004-0272
Asematie 7, 60800 ILMAJOKI
Kenkkilät Oy
Rakennuslupa
Rivitalot A, B ja C sekä talousrakennukset 3 kpl

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 13.06.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350