Kunnalliset ilmoitukset

11.05.2018

Julkipanolista 11.05.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.05.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

29§
Myönnetty
18-0052-RM
Lahti, 145-414-0001-0206
Pitkänmäentie 215, 61350 HUISSI
Sikarysä Oy
Rakennusluvan muutos
Sikalan laajentaminen

62§
Myönnetty
18-0064-T
Kirkonkylä, 145-410-0008-0127
Ampumaradantie 13, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

63§
Myönnetty
18-0085-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0323
Rakennuslupa
Pihasauna

64§
Myönnetty
18-0086-R
Peurala, 145-423-0001-0393
Rakennuslupa
Pihasauna

66§
Myönnetty
18-0084-R
Lahti, 145-414-0007-0282
Rakennuslupa
Talousrakennus

67§
Myönnetty
18-0092-R
Palo, 145-419-0003-0388
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

68§
Myönnetty
18-0093-R
Peltoniemi, 145-421-0011-0055
Laajennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

69§
Myönnetty
18-0094-R
Röyskölä, 145-426-0003-0191
Rakennuslupa
Konevaraston muutos hiehopihatoksi ja kuivikevarastoksi

70§
Myönnetty
18-0096-R
Peltoniemi, 145-421-0005-0143
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 28.05.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350