Kunnalliset ilmoitukset

15.05.2018

YMPÄRISTÖKATSELMUS

Ympäristölautakunta suorittaa 23.5.2018 Ilmajoen kunnan alueella rakennusjärjestyksen kohdan 8.2 mukaisen ympäristökatselmuksen. Sen tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 166 - 170 §:n ja jätelain 72 §:n mukaisesti valvoa, että rakennukset ympäristöineen ja muut alueet ovat sellaisessa kunnossa, että ne eivät aiheuta epäsiisteyttä ja rumenna ympäristöä. Erityisesti huomiota kiinnitetään tarpeettomaan varastointiin, korjauskelvottomiin rakennuksiin, autoromuihin ja hoitamattomiin tontteihin.

Ilmajoella 15.5.2018
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA