Kunnalliset ilmoitukset

15.05.2018

Julkipanolista 15.05.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.05.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

65§
Myönnetty
18-0098-RJ
Röyskölä, 145-426-0004-0099
Rakennusluvan jatkoaika

71§
Myönnetty
Palo, 145-419-0004-0272
Asematie 7, 60800 ILMAJOKI
Kenkkilät Oy
Aloittamisoikeus lupaan 18-0083-R

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 30.05.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350