Kunnalliset ilmoitukset

17.05.2018

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne Rypsitien maanrakennustöistä yksikköhintaurakkana. Tarjouslomakkeella olevat määrät kuvaavat suoritteen laajuutta, määrät mitataan erikseen

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi 28.5.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen merkintä ”Rypsitie, maanrakennustyö”

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes hankinnasta on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättämisestä lukien.

 

Ilmajoki 17.5.2018

          Sari Paananen
          Kunnallistekniikan insinööri

TARJOUSPYYNTÖ

- Tarjouslomake

7979.102

7979.121

7979.122

7979.221