Kunnalliset ilmoitukset

29.05.2018 - 29.06.2018

AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENTAMINEN KORTTELEISSA 286, 287 JA 288

Ehdotus Ahonkylän kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi ja laajentamiseksi  kortteleissa 286, 287 ja 288, Käpälämäki II -alueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 29.5.-29.6.2018.
Alue sijatsee Käpälämäentien päässä maston ympäristössä.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi/ilmoitukset/.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki viimeistään 29.6.2018  klo 15.00.

 

Ilmajoella toukokuun 29. päivänä 2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavoituspäätös, Liite 1

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, Liite 2

Asemakaavan seurantalomake