Kunnalliset ilmoitukset

12.06.2018 - 29.06.2018

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

 Anomukset avustusten saamiseksi teknisen lautakunnan varaamasta yksityisteiden kunnossapitomäärärahasta on jätettävä Ilmajoen kunnan tekniselle osastolle osoitteella PL 20, 60801 Ilmajoki 29.6.2018 mennessä. Avustusta anottaessa on käytettävä tekniseltä osastolta saatavaa hakemuslomaketta. Hakemus löytyy myös Ilmajoen kunnan nettisivuilta www.ilmajoki.fi >lomakkeet.

Anomukseen on liitettävä tiekunnan vahvistama tilinpäätös v. 2017 tai osakkaiden vahvistama kirjanpito sekä tiliote, josta selviää tien kunnossapidon todelliset kulut.

 Yksityistiet tarkastetaan ennen avustusten jakamista.

 Lisätiedustelut:
kunnallistekniikan insinööri Sari Paananen, puh. 044-4191 305  kunnossapitomestari Markku Rinta, puh. 044 4191 314.

Ilmajoella 12.6.2018

Tekninen lautakunta