Kunnalliset ilmoitukset

07.06.2018 - 14.06.2018

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää avoimella menettelyllä tarjoustanne tienvarsien niiton ja raivauksen yksikköhintaurakasta vuosille 2018 - 2020.

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi  to 14.6.2018  klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen merkintä ”Tienvarsien niitto ja raivaus”

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes hankinnasta on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjouksen jättämisestä lukien.

 

Ilmajoki      7.6.2018

Sari Paananen
kunnallistekniikan insinööri

 

TARJOUSPYYNTÖ
 

Alue B1
Alue B2
Alue B3