Kunnalliset ilmoitukset

11.06.2018 - 26.06.2018

Julkipanolista 11.06.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.06.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

95§
Myönnetty
18-0126-RM
Peltoniemi, 145-421-0009-0612
Rakennusluvan muutos
Asuinrakennuksen huonetilamuutokset

96§
Myönnetty
18-0133-RM
Kirkonkylä, 145-410-0051-0329
Rakennusluvan muutos
Talousrakennus

97§
Myönnetty
18-0127-R
Lahti, 145-414-0003-0202
Lahdentie 128, 60800 ILMAJOKI
Kiinteistöyhtymä Ala-Sihto, Alavainio     Rakennuslupa
Saunarakennus sekä saunan muutos varastoksi

98§
Myönnetty
18-0128-T
Jouppila, 145-406-0002-0186
Pitkänmäentie 699, 61340 NOPANKYLÄ
Jouppila, 406-0002-0185
Pitkänmäentie 697, 61340 NOPANKYLÄ
Jouppila, 406-0002-0187
Pitkänmäentie 693, 61340 NOPANKYLÄ
Nopankylän kyläseura ry
Toimenpidelupa
Paikoitusalue, aita sekä talousrakennuksen osittainen purkaminen

99§
Myönnetty
18-0129-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0243
Rakennuslupa
Talousrakennus

100§
Myönnetty
18-0130-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1318
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus, pihasauna ja maalämpökaivo

101§
Myönnetty
18-0131-R
Peltoniemi, 145-421-0020-0021
Karpalotie 2, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennuslupa
Talousrakennus

102§
Myönnetty
18-0132-RM
Peltoniemi, 145-421-0020-0007
Seinäjoentie 406, 60720 TUOMIKYLÄ
Vacca Oy
Rakennusluvan muutos
Lietesäiliö

103§
Myönnetty
18-0134-R
Röyskölä, 145-426-0003-0092
Rakennuslupa
Lämpökeskus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 26.06.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350