Kunnalliset ilmoitukset

14.06.2018 - 25.06.2018

Ilmajoen kunta julistaa haettavaksi erityislastentarhanopettajan viransijaisuuden.
Virka voi tulla sijaisuuden päätyttyä avoimeksi.
 

Erityislastentarhanopettaja osallistuu yhdessä henkilöstön ja monialaisten toimijoiden kanssa tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin omalla alueellaan.
Lisäksi hän tukee osaltaan henkilöstöä erityispedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä osallistuu yhteistyössä päiväkotien johtajien kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiserityiskasvatuksen osalta.
Kelpoisuusvaatimuksena erityislastentarhanopettajan toimeen on erityislastentarhanopettajan koulutus. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä. Myös epäpätevät hakijat voidaan sijaisuutta täytettäessä huomioida.
Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekryn kautta. Haastattelut pidetään keskiviikkona 27.6.2018.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikastaustaote.
Työsuhteen ehdot Kvtes:n mukaan, koeaika 6 kk.
 

Eveliina Nokua-Keisanen, varhaiskasvatusjohtaja
s.posti: eveliina.nokua-keisanen@ilmajoki.fi