Kunnalliset ilmoitukset

20.06.2018 - 06.07.2018

Ehdotus Palon kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi osakorttelissa 281 Tuoresluoman  alueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla neljäntoista (14) päivän ajan eli 20.6.-6.7.2018. (MRA 27§)

Alue sijaitsee Nikkolantien ja Tuoresluomantien kulmauksessa.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi/ilmoitukset/

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallituk-
selle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 6.7.2018 klo 15.00.

Ilmajoella 20. kesäkuuta 2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Kaavoituspäätös, Liite 1