Kunnalliset ilmoitukset

28.06.2018 - 30.07.2018

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 mom. mukaisesti ilmoitetaan, että Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 27.6.2018 päätöksen nro 18/0294/3  Lakeuden Etappi Oy:n valitukseen ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.


Ilmajoella 28.6.2018

Kunnanhallitus

 

PÄÄTÖS  (pdf)