Kunnalliset ilmoitukset

29.06.2018

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

Ilmajoen ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta pää-töksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 30.6.2018 – 31.7.2018 Ilmajoen kunnan kirjastossa os. Museopolku 1, Ilmajoki. 

Hakija                       Ottoalue                     Otettava maa-aines                  Päätöksen antopäivä

YIT Infra Oy             Kiinteistöt                  Kalliokiviaines                          2.7.2018
                                  Metsä-Kokko
                                  RN:o 145-419-7-159
                                  ja Lammasviita
                                  RN:o 145-419-7-266  

Ilmajoella 29.6.2018     Mika Yli-Petäys,   ympäristöinsinööri

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 29.6.2018.