Kunnalliset ilmoitukset

03.08.2018

Jussi Syrjämäki Oy:n hakemus Lähteennevan turvetuotantoalueen päästötarkkailun muuttamiseksi, LSSAVI/3806/2018.

Kuulutus ja hekemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

KUULUTUS JA TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA