Kunnalliset ilmoitukset

07.08.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 7.8.2018

7.8.2018

Julkipanolista 7.8.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.08.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

135§
Myönnetty
18-0174-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0333
Rakennuslupa
Omakotitalo

136§
Myönnetty
18-0175-R
Palo, 145-419-0005-0361
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 22.08.2018 virka-aikana.

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
p. 044 4191 349