Kunnalliset ilmoitukset

09.08.2018

Julkipanolista 9.8.2018

Ilmajoen kunta, ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

Myönnetty

Kirkonkylä, 145-410-4-231

Maisematyölupa

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 24.8.2018 virka-aikana.

Mika Yli-Petäys

ympäristöinsinööri

puh. 044-4191346