Kunnalliset ilmoitukset

08.10.2018

Julkipanolista 08.10.2018
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

167§
Myönnetty
18-0204-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0172
Museopolku 2, 60800 ILMAJOKI
Senaatti-kiinteistöt
Rakennuslupa
Talomuseon navetan ja piha-alueen muutostyöt

168§
Myönnetty
18-0205-R
Kirkonkylä, 145-410-0002-0262
Rakennuslupa
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 23.10.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350