Kunnalliset ilmoitukset

08.10.2018 - 06.11.2018

ASIA
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee broilertuotantoa. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijoittuu alueelle, jossa on ennestään eri toiminnanharjoittajien lihasikala ja broilerhalli. Lupaa haetaan eläinsuojalle, jossa pidettäisiin maksimissaan 30 000 broileria.

HAKIJA
Siipifarmi Oy, Suupohjantie 119, 60320 Seinäjoki.

TOIMINTA/SIJAINTI
Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Peuralan kylään, kiinteistölle Sikamäki RN:o 145-421-8-912. Sijaintipaikka on osoitteessa: Välimäentie 76, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. 

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ
Lanta käsitellään kuivikelantana. Vasikat sekä hiehot ovat kuivikelannalla. Tilan käytössä on 883 m3:n kompostointialusta, joka sijaitsee erillisellä kiinteistöllä Alajoen alueella. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 8.10.2018 – 6.11.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä,
jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen:
Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen
erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 6.11.2018 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.10.2018 – 6.11.2018 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

5.10.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA