Kunnalliset ilmoitukset

09.10.2018 - 08.11.2018

Hakija:             Vaskiluodon Voima Oy

Diarinumero: LSSAVI/6610/2016

Asia: Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma sekä lupamääräyksen 3 muuttaminen, Ilmajoki ja Kurikka

Päätöskuulutus on nähtävänä tämän ilmoituksen linkkien lisäksi Ilmajoen kunnanvirastolla, Ilkantie 18, Ilmajoki   9.10-8.11.2018 välisen ajan virka-aikana.

 

KUULUTUS

PÄÄTÖS