Kunnalliset ilmoitukset

11.10.2018 - 09.11.2018

Maanmittauslaitos on päätöksillään 9.2.2016 ja 28.9.2018 Dnro MML 4150/03 
04/2015 ja MML 2358/03 04/2018 antanut Caruna Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 110 kV voimajohdon suunnan määräämiseksi Seinäjoen sähköasemalta Kurikan Jurvan sähköasemalle.
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Seinäjoen ja Kurikan kaupunkien sekä Ilmajoen kunnan alueilla. Kaikkiin tiedossa oleviin maanomistajiin, joita hanke koskee, otetaan kirjeitse yhteyttä ennen tutkimusten aloittamista. Kuulutuksen paperiset asiakirjat ovat nähtävillä Seinäjoen kaupungintalon infossa (Kirkkokatu 6, Seinäjoki), Kurikan kaupungissa (Kärrytie 1, Kurikka) ja Ilmajoen kunnassa (Ilkantie 18, Ilmajoki). Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä 11.10.2018 lähtien 30 vuorokauden ajan.

CARUNA

KUULUTUS

Esisuunnitelmakartta
VJ-97-11-001
VJ-97-111-002
VJ-97-111-003
VJ-97-111-004-D(M1)
Voimajohtoalueen lunastus
Tutkimuslupa2016
Tutkimuslupa2018