Kunnalliset ilmoitukset

02.11.2018 - 03.12.2018

Hakija: Jussi Syrjämäki Oy

Diaarinro: LSSAVI/3806/2018

Asia: Lähteennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 11 muuttaminen, Ilmajoki

Päätös on nähtävillä tämän ilmoituksen linkkien lisäksi Ilmajoen kunnanvirastossa, Ilkantie 18, Ilmajoki 2.11.-3.12.2018 välisen ajan virka-aikana.

KUULUTUS

PÄÄTÖS