Kunnalliset ilmoitukset

07.11.2018 - 07.12.2018

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Lypsykarjanavetan toiminta, Peurala

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Ilmajoen kunnan Peuralan kylä, kiinteistö Keski-Jouppunen RN:o 145-423-3-48

Toiminta: Maidontuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 5.11.2018,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 7.12.2018.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 7.11.2018 – 7.12.2018, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

 

Ilmajoella 6.11.2018

 

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri