Kunnalliset ilmoitukset

12.11.2018

TILITYKSET VUODEN 2017 AVUSTUSTEN KÄYTÖSTÄ

KUNNANHALLITUKSEN AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUODELLE 2019

Niiden yhteisöjen, joille kunta on myöntänyt vuodelle 2017 avustusta, joilla on kunnan myöntämää lainaa, tai joiden sitoumuksia kunta on taannut, on toimitettava kunnalle tilitys saamansa tuen käytöstä. Asian-mukaisena tilityksenä voidaan pitää vuoden 2017 oikeaksi todistettua tilinpäätöstä, johon sisältyy toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, tai muuta luotettavaa selvitystä.

Ilmajoen kunnanhallitus julistaa haettavaksi yhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2019. Hakulomakkeita voi tulostaa Ilmajoen kunnan kotisivulta osoitteesta (www.ilmajoki.fi/lomakkeet), lomakkeita on saatavilla myös kunnanviraston neuvonnasta sekä kunnan talous-toimistosta.

Ilmajoen kunnanhallitukselle osoitetut avustushakemukset sekä pyydetyt tilitykset tulee toimittaa osoitteella Ilmajoen kunnanhallitus, PL 23, 60801 ILMAJOKI  28.12.2018  klo 14.00 mennessä. Määräajan jälkeen toimitetut avustushakemukset siirretään seuraavan vuoden (v. 2020) käsittelyyn.

Eri lautakunnilta haettavista avustuksista ilmoitetaan erikseen.

Ilmajoella 12. marraskuuta 2018  

Kunnanhallitus

 

LOMAKE