Kunnalliset ilmoitukset

20.11.2018

Ilmajoen kunta pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakennushankkeiden suunnittelupalveluista seuraavista kohteista:

Pos 1. Asuntoalueiden laajennushankkeet
- Käpälämäki II  ja Aurinkoniityn alueet Ahonkylässä 
- Neiron alue välillä Alaanentie Tuomikyläntien risteys – Alaanentie 1090

Pos 2. Kevyen liikenteen rakennushankkeet
- Äkkijuhantien kevyenliikenteenväylä sisältäen Äkkijuhantien peruskorjauksen
- Pappilantien kevytliikenneväylä välillä Könnintie – Vesitornintie

Pos 3. Työmaakokoukset ja muut suunnittelukohteet vuosina 2019 ja 2020
- Tilaajan pyynnöstä tapahtuvat työmaakokous- ja muut työkohdekäynnit
- Laskutyöperusteisesti toteutettavat pienet tai vähäiset suunnittelukohteet

 Tarjouksen tulee sisältää suunnittelun ja rakentamisen edellyttämät tutkimukset ja mittaukset sekä rakentamisessa tarvittavat suunnitelmat huomioiden kaikki kunnallistekniset työt,
katu- ja vesihuoltoverkoston rakentamisen sekä maisema- ja viheraluerakentamisen. Katuvalaistussuunnittelu ei sisälly toimeksiantoon, mutta suunnittelussa tulee huomioida tilavaraukset katuvalaistuksia varten.

Tarjous tulee jättää liitteineen  4.12.2018 klo 8:00 mennessä sähköpostitse osoitteella:  kirjaamo@ilmajoki.fi

Tarjoussähköpostin otsikkokenttään tai tarjouskuoriin merkinnät: "KT SUUNNITTELUTARJOUS 2019 - 2020"

Lisätietoja: Tiina Penttilä, 044-4191305, tiina.penttila@ilmajoki.fi; Paavo Perälä, 044 4191300 paavo.perala@ilmajoki.fi

 

Tarjouspyyntö

Lisäkirje nro 1 21.11.2018
Lisäkirje nro 2  27.11.2018

Tarjouslomake  3.12.2018
Tarjouslomake 

kartat:
Käpälämäki II,
Aurinkoniitty (kaavaehdotus),
Neiron alue ja Neiron vaiheistuskartta,
Äkkijuhantien kevyenliikenteenväylä,
Pappilantien klv-yleissuunnitelma v. 2011