Kunnalliset ilmoitukset

07.01.2019

Ilmajoen kunta hakee ammattitaitoiseen tiimiin vakituista sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa 1.2.2019 alkaen. Viran tehtäviin kuuluu lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja

elatukseen liittyvät neuvottelut sekä sopimusten vahvistaminen ja lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille. 
Tehtävään sisältyy myös perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden 
kanssa.

Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Tarjoamme työn innostuneessa ja kehittämismyönteisessä
työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävä edellyttää lapsioikeuden tuntemusta 
sekä työkokemusta lapsioikeuden ja sosiaalityön alalta. Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvä soveltuvuus tiimityöhön, hyvät vuorovaikutustaidot sekä itsenäistä työn 
hallintaa. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava Ilmajoen kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä 
esitettävä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Palkkaus KVTES:n mukainen.
Virassa on noudetetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 210116) perjantaihin 18.1.2019 klo 15.00 mennessä. 
Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä 
"Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja". Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkastetaan haastateltavilta.

Yhteystiedot
sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh 044 4191 250 tai sähköpostilla tytti.luoto@ilmajoki.fi