Kunnalliset ilmoitukset

08.01.2019

Julkipanolista 08.01.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.01.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0001-RM
Kokkola, 145-411-0002-0123
Tiilitie 66, 61330 KOSKENKORVA
MagaLacrima Oy
Rakennusluvan muutos
Asuinrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 23.01.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350