Kunnalliset ilmoitukset

16.01.2019 - 29.01.2019

Ilmajoen kunnan Ahonkylässä Käpälämäki II:sen alueella sijaitsevan Harjukallion ja Harjumetsäntien katusuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä MRA 43 §:n mukaan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla 16.1. – 29.1.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikana klo 9.00-15.00.

Katusuunnitelmaan kohdistuvat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 20, 60801  ILMAJOKI nähtävänäoloajan kuluessa.

Ilmajoella 9. tammikuuta 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Suunnittelualue

Suunnitelmakartta