Kunnalliset ilmoitukset

21.01.2019

Julkipanolista 21.01.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.01.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0011-R
Kirkonkylä, 145-410-0056-0002
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen muutostyöt


Myönnetty
19-0012-R
Peurala, 145-423-0002-0068
Rakennuslupa
Teollisuusrakennuksen muutostyöt

10§
Myönnetty
19-0013-T
Kirkonkylä, 145-410-0006-0065
Kauppilantie 62, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

11§
Myönnetty
19-0014-T
Kokkola, 145-411-0040-0003
Auseeraajantie 6, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

12§
Myönnetty
19-0018-T
Kokkola, 145-411-0013-0119
Vehkaviidantie 209, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 05.02.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350