Kunnalliset ilmoitukset

18.01.2019

Ilmajoen kunta hakee palvelukseensa

OSTORESKONTRAN LASKENTASIHTEERIÄ

Laskentasihteeri on kunnan ostoreskontran pääkäyttäjä, jonka tehtäviin kuuluu ostolaskujen käsittelijätietojen ylläpito, manuaalisten ostolaskujen kirjaukset ja skannaus, sähköisten ostolaskujen kierrätys ja hyväksyminen kirjanpitoon sekä yhtiövastikkeiden valmistelu maksatukseen. Lisäksi laskentasihteeri neuvoo ostolaskujen tiliöinti- ja arvonlisäveroasioissa sekä hoitaa keskitetysti laskujen, maksujen, matkalaskujen ja palkka-aineistojen maksatuksen. Kunnan anto- ja ottolaina-asioiden hoitaminen on osa toimenkuvaa.

Kunnassa on käytössä taloushallinnon Pro Economica ohjelmistot, jotka päivitetään keväällä 2019 Premium- versioon. Laskentasihteeri toimii pääkäyttäjänä Pro Economica- taloushallinto, Basware- maksuliikenne, Finance- lainat ja Populus- matkalaskut ohjelmissa.

Odotamme tehtävään valittavalta soveltuvaa koulutusta, esim. taloushallinnon merkonomi tai tradenomi. Arvostamme kokemusta julkisyhteisön taloushallinnon monipuolisista tehtävistä, tietoteknistä osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Laskentasihteeri on osa viiden hengen taloustiimiä.

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaan ja perustuvat tehtävän vaativuuden arviointiin, hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee toimittaa Ilmajoen kunnan työterveyslääkärin lausunto soveltuvuudesta toimeen 30 päivän kuluessa valinnasta.

Valitun toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian. Toimi on aluksi määräaikainen, mutta muuttuu vakinaiseksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 212664). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen Ilkantie 18, PL 23 60801 Ilmajoki.

Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 14.00.

Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde 044-4191 201 tai laskentasihteeri Raija Hunnakko 044-4191 220 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi.