Kunnalliset ilmoitukset

14.02.2019

Julkipanolista 14.02.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.02.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0035-R
Palo, 145-419-0027-0000
Rakennuslupa
Autokatoksen laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 01.03.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350