Kunnalliset ilmoitukset

14.02.2019

Julkipanolista 14.02.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.02.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

23§
Myönnetty
19-0031-R
Kirkonkylä, 145-410-0054-0256
Rakennuslupa
Pihasauna

24§
Myönnetty
19-0032-T
Jouppila, 145-406-0004-0096
Myllytie 480, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

25§
Myönnetty
19-0033-T
Kokkola, 145-411-0010-0241
Myllytie 18, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

26§
Myönnetty
19-0034-T
Jouppila, 145-406-0006-0206
Nylenintie 12, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 01.03.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350