Kunnalliset ilmoitukset

15.05.2019 - 29.05.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset A ja B sekä lähtötiedot pidetään nähtävillä seuraavasti: osallistumis- ja arviointisuunnitelma virallisesti ja kaavaluonnokset epävirallisesti
to 16.5. – ke 29.5.2019 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kaavoituksen tiloissa Ilkantie 17.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset löytyvät Ilmajoen kunnan kotisivuilta, www.ilmajoki.fi – kunnalliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksista osoitetaan kaavoitusjohtajalle, osoitteella: Ari-Pekka Laitalainen, Pl 20 60801  ILMAJOKI
tai sähköpostilla sirkka.viitala@ilmajoki.fi viimeistään ke 29. 5.2019 klo 15.00.

Ilmajoella 15. toukokuuta 2019

Tekninen lautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos A

Havainnepiirros A

Kaavaluonnos B

Havainnepiirros B

Lähtötiedot