Kunnalliset ilmoitukset

03.06.2019

Julkipanolista 03.06.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.06.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

77§
Myönnetty
19-0104-R
Röyskölä, 145-426-0015-0189
Rakennuslupa
Varastohalli

78§
Myönnetty
19-0105-T
Peltoniemi, 145-421-0007-0521
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

79§
Myönnetty
19-0106-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1256
Rakennuslupa
Pihasauna ja katettu terassi

80§
Myönnetty
19-0107-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0515
Kauppatie 26, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen Vuokratalot Oy
Tilapäinen rakennuslupa
Asuinhuoneistojen käyttötarkoituksen muutos neuvolatiloiksi

81§
Myönnetty
19-0108-R
Kirkonkylä, 145-410-0054-0206
Pappilantie 2, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen kunta     Purkamislupa
Terveyskeskuksen osittainen purku

82§
Myönnetty
19-0109-R
Kokkola, 145-411-0001-0322
Koskitie 8, 61330 KOSKENKORVA
Ilmajoen kunta
Tilapäinen rakennuslupa
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos vanhusten hoitoyksiköksi

83§
Myönnetty
19-0110-R
Kirkonkylä, 145-410-0001-0405
Rakennuslupa
Varaston laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.06.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350