Kunnalliset ilmoitukset

06.06.2019

Pyydämme avoimella menettelyllä tarjoustanne Ahonkylän koulun liikennejärjestelyistä yksikköhintaurakkana ALV 0 %. Tarjouslomakkeella olevat määrät kuvaavat suoritteen laajuutta, määrät mitataan.  

Urakka sisältää suunnitelman mukaisten sadevesiviemäreiden rakentamiseen liittyvät louhinta-, kaivu-, täyttö- ja tasaustyöt, sekä tiepohjan kaivun ja louhinnan. Urakkaan sisältyy leikkausmassojen kuormaus ja ajo rakennuttajan osoittamille läjitysalueille sekä rakennetun alueen viimeistelytyöt. Tiepohjan leikkauksen ja ajon osalta, yksikkönä käytetään m³ itd. Läjityspaikka ylijäämämaille on Isovuorentien/Kalliovuorentien risteyksessä oleva kunnan maa-alue. Kannot toimitetaan kunnan vanhalle kaatopaikalle (Alaanentie 375). Urakkaan sisältyy vastaanoton konetyö ylijäämämaiden osalta.

Tarkemmin tarjouspyyntöön liittyvät asiat selviävät liitteeinä olevista asiakirjoista.

Tarjoukset tulee jättää osoitteella: Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 Ilmajoki tai sähköpostilla kirjaamo@ilmajoki.fi 13.6.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjoukseen merkintä ”Ahonkylän koulun liikennejärjestely”

Ilmajoki 6.6.2019


Tiina Penttilä
vs. kunnallistekniikan insinööri

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake

Työselostus
Suunnitelmakartta 8239.102
Pituusleikkaus 8239.121
Rakenneleikkaus 8239.131

Poikkileikkaus 8239.221
Poikkileikkaus 8239.222

Työkoneen vastaanotto 
Työturvallisuusasiakirja