Kunnalliset ilmoitukset

12.06.2019 - 28.06.2019

 Anomukset avustusten saamiseksi teknisen lautakunnan varaamasta yksityisteiden kunnossapitomäärärahasta on jätettävä Ilmajoen kunnan tekniselle osastolle osoitteella PL 20, 60801 Ilmajoki 28.6.2019 mennessä. Avustusta anottaessa on käytettävä tekniseltä osastolta saatavaa hakemuslomaketta. Hakemus löytyy myös Ilmajoen kunnan nettisivuilta www.ilmajoki.fi >lomakkeet.

Anomukseen on liitettävä tiekunnan vahvistama tilinpäätös v. 2018 tai osakkaiden vahvistama kirjanpito sekä tiliote, josta selviää tien kunnossapidon todelliset kulut.

Yksityistiet tarkastetaan ennen avustusten jakamista.

Lisätiedustelut:
Vs. kunnallistekniikan insinööri Tiina Penttilä, puh. 044 4191 305  kunnossapitomestari Markku Rinta, puh. 044 4191 314.

 

Ilmajoella 12.6.2019

Tekninen lautakunta

 

HAKULOMAKE