Kunnalliset ilmoitukset

17.06.2019

Julkipanolista 17.06.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.06.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0128-R
Peltoniemi, 145-421-0007-0564
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus, harrastetila ja hallirakennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 02.07.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350