Kunnalliset ilmoitukset

14.08.2019 - 13.09.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 14.8.2019 päätöksen nro 188/2019, millä se hylkää Vapo Oy:n hakemuksen Kylkisalonnevan turvetuotannon ympäristöluvasta Ilmajoen ja Seinäjoen alueella.

KUULUTUS

PÄÄTÖS