Kunnalliset ilmoitukset

16.09.2019 - 01.10.2019

Julkipanolista 16.09.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

10§
Myönnetty
19-0184-R
Kirkonkylä, 145-410-0008-0052
Rakennuslupa
Vapaa-ajan rakennus ja sauna

11§
Myönnetty
19-0185-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1282
Rakennuslupa
Pihasauna

12§
Myönnetty
19-0186-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0302
Rakennuslupa
Viljankuivaamon laajennus ja hakevarasto

13§
Myönnetty
19-0187-R
Lahti, 145-414-0007-0249
Rakennuslupa
Konevarasto

14§
Myönnetty
19-0188-R
Kirkonkylä, 145-410-0008-0237
Rakennuslupa
Vapaa-ajan rakennus ja sauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 01.10.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350