Kunnalliset ilmoitukset

03.10.2019

Julkipanolista 03.10.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

156§
Myönnetty
19-0209-R
Palo, 145-419-0004-0215
Kauppatie 9, 60800 ILMAJOKI
Lähdesmäki Invest Oy
Rakennuslupa
Liikerakennuksen muutostyöt

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.10.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350