Kunnalliset ilmoitukset

03.10.2019

Ilmajoen kunnassa on haettavana

-Johtava sosiaalityöntekijän virka (hakuavain 252681)

-Määräaikainen sosiaaliohjaaja ajalle 28.10.2019 – 29.2.2020 (hakuavain 252687)

Johtava sosiaalityöntekijä johtaa perheiden sosiaalipalveluja, joihin kuuluvat sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaiset palvelut ja lapsioikeudelliset palvelut. Perhepalveluissa työskentelee lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät, perheohjaajat, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijöitä, yhteensä yhdeksän työntekijää. Johtava sosiaalityöntekijä tukee henkilöstöä vaativissa asiakastilanteissa ja toimii tarvittaessa työparina.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lastensuojelutyöstä ja esimiestehtävistä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme helposti tavoitettavat, kokonaisvaltaiset ja muiden toimijoiden kanssa yhteensovitetut palveluprosessit. Tehtävässä on erinomainen mahdollisuus kehittää perhepalveluiden kokonaisuutta ja luoda yhtenäistä perhekeskusta, yhdessä toimivan tiimin kanssa. Lastensuojelussa olemme ottaneet käyttöön systeemisen lastensuojelun -toimintamallin ja johtava sosiaalityöntekijä toimii tiimin konsultoivana työntekijänä. Odotamme Sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työn tueksi tarjoamme esimiehen tuen, työnohjauksen sekä osaavan ja innostuneen työyhteisön.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa

Sosiaaliohjaaja toimii Palonkylän koululla kuntouttavassa luokassa, luokka-asteet 1-6. Sosiaaliohjaaja toimii erityisluokanopettajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa tiiminä tukien oppilaita ja heidän perheitään lapsen käydessä koulua kuntouttavalla luokalla. Sosiaaliohjaaja on joustavasti mukana opetuksessa sekä perheohjaajan roolissa lapsen ja perheen kanssa. Työn tukena ovat tiiviisti koko koulun henkilöstö ja lapsen ympärillä työskentelevä monialainen verkosto. Työntekijältä toivotaan monipuolista kokemusta ja osaamista lapsiperheiden palveluista ja koulupalveluista.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § ja 8 § mukainen oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Valitun on myös esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika on 38,75 h/viikko ja tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää Ilmajoen kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi.

  • Sosiaaliohjaajan tehtävässä tiistaihin 22.10.2019 klo 12.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä "Kuntouttavan luokan sosiaaliohjaaja".
  • Johtavan sosiaalityöntekijän virassa torstaihin 24.10.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä "Johtava sosiaalityöntekijä".

    Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan haastateltavilta. 

Sosiaalijohtaja Tytti Luoto, p. 0444191250 tytti.luoto@ilmajoki.fi . Tiedustelut 2.-11.10.2019 tai 21.-24.10.2019 välisenä aikana.