Kunnalliset ilmoitukset

07.10.2019

Julkipanolista 07.10.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

157§
Myönnetty
19-0210-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0943
Rakennuslupa
Pihasauna

158§
Myönnetty
19-0211-P
Peurala, 145-423-0005-0050
Purkamislupa
Vanhan asuinrakennuksen purkaminen

159§
Myönnetty
19-0213-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1042
Rakennuslupa
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 22.10.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350