Tarkastusinsinöörin lupapäätökset 02.12.2019

02.12.2019

Julkipanolista 02.12.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.12.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

15§
Myönnetty
19-0268-R
Palo, 145-419-0001-0791
Rakennuslupa
Omakotitalo ja maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 17.12.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350