Kunnalliset ilmoitukset

20.03.2012

Ehdotus Koskenkorvan yleiskaavan hyväksymiseksi pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 20.3.–18.4.2012. 

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle,
PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 18.4.2012 klo 15.00.

Ilmajoella maaliskuun 20. päivänä 2012

KUNNANHALLITUS 

 

Kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.Perus-ja tunnistetiedot
2. Tiivistelmä 
3. Lähtötiedot
4.Yleiskaavan suunnittelun vaiheet
 5. Yleiskaavan kuvaus
6. Yleiskaavan toteutus 
Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus.
Tuulivoimapuistohankkeen kuvaus ja varjostus- ja meluselvitykset
 Koskenkorvan luontoselvitys
Koskenkorvan linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys
Lepakkokartoitus
Liite 1. Arvokkaat luontokohteet
Liite 2. Metsoselvitys
Ilmajoen - Kurikan_tuulivoimapuiston_täydentävät_luontoselvitykset
Santavuori - Meskaisvuori tuulivoimapuiston_luontoselvitys